1404803180_1985065

Чувалите тип „бигбег“  намират все по-голямо приложение и значимост в съхранението и транспортирането на голям обем продукция.

В сравнение с други начини на транспортиране на насипни товари тези гъвкави контейнери са леки и изгодни.

1 и 2-пунктови – удобни за транспортиране с всякакъв вид мотокари

4-пунктови – Захватите могат да бъдат подсилени, зашити на ръба или от двете страни на ръба

Според начина на пълнене могат да бъдат:

открити

-с входящ щуцер

-с подвижен капак

-с престилка

По отношение на дъното биват:

-с изходящ щуцер

-с изходящ щуцер и подвижен капак

-с плоско квадратно дъно

-дъно тип «звезда»

Кюбегове – подсилени с четири вътрешни колана, те позволяват минимално раздуване на бигбега и максимално запазване на кубичната му форма.

Възможности за печат – до 4 цвята на 4 страни