Графичен дизайн и предпечат

От дизайна на всеки продукт зависи неговия успех или неуспех. Логото е лицето на Вашата фирма, то Ви отличава от останалите и създава имиджа на компанията или продукта. Изключително важно е да бъде направено професионално и да носи послание. Печатният материал, рекламиращ Вашата фирма, участва във формирането на представата за нея в съзнанието на клиентa. Това води до повишаване на интереса и на продажбите. За Вашият успешен бизнес, ние предлагаме изработване на клише с фирмено лого, картина, надпис и печата им върху опаковки.