Чувалите тип „Бигбег“  намират все по-голямо приложение и значимост в съхранението и транспортирането на голям обем продукция.

В сравнение с други начини на транспортиране на насипни товари тези гъвкави контейнери са леки и изгодни.

1 и 2-пунктови – удобни за транспортиране с всякакъв вид мотокари

4-пунктови – Захватите могат да бъдат подсилени, зашити на ръба или от двете страни на ръба

Кю бегове – подсилени с четири вътрешни колана, те позволяват минимално раздуване на бигбега и максимално запазване на кубичната му форма.

bigbag10bigbag11bigbag12bigbag13bigbag3bigbag4bigbag6      bigbag15

Горна част – съобразно начина на пълнене могат да бъдат:

 • открити
 • с входящ щуцер
 • с подвижен капак
 • с престилка
  bigbag14bigbag2bigbag5bigbag1

Долна част – според начина на изпразване могат да бъдат:

 • с изходящ щуцер
  bigbag7bigbag9
 • с изходящ щуцер и подвижен капак
  bigbag8
 • с плоско квадратно дъно
 • дъно тип «звезда»

Възможности за печат: до 5 цвята на 4 страни